Sunday 15 September 2019 / يكشنبه 24 شهريور 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Almolhoda Darvish

در ادامه حملات شدید نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و امامان جمعه،احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، دراویش را «جاسوس دشمن» خواند و درگیری‌های این گروه و نیروی انتظامی را «برنامه ریزی آمریکا و انگلیس» دانست...


علم الهدی آئین درویشی را انحراف خواند و افزود: مسئله درویشی و درویش بازی یک اندیشه نیست و هیچ کجایش عرفان نیست. دکانی است که دشمن درست کرده است
امامان جمعه اصفهان،قم،شیراز و تعدادی از دیگر شهر‌ها نیز سخنانی را علیه دراویش گنابادی بیان کرده اند
از طرفی دیگر محمد علی موحدی کرمانی،امام جمعه تهران،در خطبه‌های امروز،با اشاره به درگیری های بین دراویش و نیروی انتظامی و بسیج،از قوه قضائیه خواست که با به گفته او، جنایتکارانی که مرتکب قتل و متعرض به اموال مردم شدند با قاطعیت و شدت برخورد کند

bbl

TV

nomonopoly market