Wednesday 22 May 2019 / چهارشنبه 1 خرداد 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Mohammad Hossein Bagheri Kurdistan

سرلشکر محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، حل نشدن موضوع استقلال اقلیم کردستان عراق را موجب بروز درگیری احتمالی در منطقه خواند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان...

عراق را کار آمریکا و اسرائیل دانسته و در ادامه خاطرنشان کرد« اگر این حادثه حل نشود، حتماً مبداء درگیری چندده‌ساله‌ای در منطقه خواهد بود».
ترکیه و ایران مخالفت خود را با همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان اعلام کرده اند. حیدرالعبادی، نخست‌ وزیر عراق، گفته است که این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد و خواستار ملغی کردن نتیجه آن شده است.

bbl

TV