Saturday 19 October 2019 / شنبه 27 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Mashaei Culture and Media Court

اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد امروز در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد
این حضور به دنبال احضاریه قبلی در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شده...

و قرار کفالت هم برای او صادر شده است
بر اساس متن احضاریه توهین به مسئولان، تصرف غیرقانونی اموال دولتی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" اتهامات آقای مشایی اعلام شده است

bbl

TV

nomonopoly market