Saturday 19 October 2019 / شنبه 27 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

eshagh jahangiri rouhani cabinet

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در سخنرانی خو د در مجلس گفت حسن روحانی با توجه به محدودیتهای موجود لیست هیات وزیران پیشنهادی اش را تهیه کرده است. به گفته او حسن روحانی پس از مشورت و مذاکره...

با ارکان نظام ، قوای سه گانه ، جریانات و شخصیتهای سیاسی و رهبر جمهوری اسلامی وزرای دولت خود را انتخاب کرده است .
شماری از احزاب و گروهها و شخصیتهای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا برخی از وزرای پیشنهادی را برای احراز پست وزرات مناسب نمی دانند. عدم انتخاب زنان در مقام وزارت یکی از انتقاداتی که درمورد کابینه پیشنهادی آقای روحانی مطرح شده است. اسحاق جهانگیری در سخنرانی روز سه شنبه خود بدون اشاره به این مسئله گفت واقعیتها باید درک شود.
آقای جهانگیری در سخنان خود به دفاع از سیاست خارجی دولت اول حسن روحانی بویژه توافق هسته ای ، افزایش صادرات نفت و اشتغال زایی اشاره کرد و گفت دولت مصمم به اجرای برنامه های خود است.
منتقدان می گویند آقای روحانی در دور اول ریاست جمهوری اش به وعده هایش عمل نکرد

bbl

TV

nomonopoly market