Thursday 19 April 2018 / پنجشنبه 30 فروردين 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Salman Samani presidential debate

سخنگوی وزارت کشور ایران می‌گوید بر اساس تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، مناظره‌های تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به طور زنده پخش نخواهد شد....


سلمان سامانی، به خبرگزاری ایرنا گفته است: تنها گفت و گوهای تلویزیونی انفرادی نامزدها به صورت زنده پخش می‌شود.
ساعتی پس از اعلام این تصمیم، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواستار بازنگری در آن شد. آقای روحانی در شهر شیراز گفت: «حامی آزادترین شیوه در مناظرها هستیم که مردم بهتر انتخاب کنند.»
در دو دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری ایران، مناظره‌های میان نامزدها به صورت مستقیم پخش شده بود