Sunday 15 September 2019 / يكشنبه 24 شهريور 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Nazanin Zaghari Iran England problem

شعبه دادگاه انقلاب در زندان اوین، به نازنین زاغری گفته است که ادامه حبس وی به دلیل مناقشه تهران و لندن برسر اختلاف حساب نرخ سود بدهی بریتانیا به ایران است. وزارت امورخارجه ایران از سوی تهران مسئول رسیدگی...

به این اختلاف حساب است
به گزارش کمپین آزادی نازنین زاغری، دادگاه انقلاب، همچنین، با مرخصی نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران موافقت نکرد و به وی پیشنهاد پذیرش حبس خانگی ویژه داد
نازنین زاغری شهروند ایرانی – بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، به حکم دادگاه انقلاب به اتهام تلاش برای براندازی نرم به ۵ سال زندان محکوم شده است. وی در ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ بازداشت و زندانی شد

nomonopoly market