Tuesday 20 October 2020 / سه شنبه 29 مهر 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Neda Amin

ندا امین، روزنامه نگار ایرانی که احتمال خطر بازگرداندنش از ترکیه به ایران می رفت، وارد اسرائیل شد و از سوی همکارانش در تایمز اف اسرائیل مورد استقبال قرار گرفت.
ندا امین که برای روزنامه تایمز اسرائیل...

می نویسد سه سال پیش از ایران گریخت.
روز یکشنبه آریه دِری، وزیر کشور اسرائیل اعلام کرد با درخواست رئیس اتحادیه روزنامه نگاران برای اعطای پناهندگی به ندا امین موافقت کرده است.
آریه دری گفت ندا امین روزنامه نگاریست که بخاطر نگارش مطالبی در یک وبسایت خبری اسرائیل جانش به خطر افتاده و من به دلایل بشردوستانه اجازه ورودش به اسرائیل را صادر می کنم.
آشیا گینوسا در نامه درخواست پناهندگی اسرائیل برای روزنامه نگار ایرانی نوشته بود ندا امین در صورت بازگشت به ایران به احتمال زیاد به محض ورود دستگیر و زندانی خواهد شد و خطر مرگ او را تهدید می کند.
امین سال ۲۰۱۴ ایران را به قصد ترکیه ترک کرده بود. ندا امین در کش و قوس امور حقوقی برای جلوگیری از دیپورت شدن از ترکیه به ایران، از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده بود.
دولت اسرائیل به دلیل روابط خصمانه ایران و اسرائیل به طور عمومی ایرانی ها را نمی پذیرد. اما در پی درخواست فدراسیون های روزنامه نگاری اسرائیل، آریه دری وزیر داخلی اسرائیل، با درخواست پناهندگی این جوان ۳۲ ساله ایرانی موافقت کرد.

bbl

TV

Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311