Saturday 31 October 2020 / شنبه 10 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Iran Criminal Cyber Threat

به نوشته این نشریه، این کارشناسان می گویند که هکرهای ایران جسورانه تر و ماهرانه تر از گذشته در فعالیت های تجسسی و دیگر حملات سایبری خارج از مرزهای ایران در آمریکا و خاورمیانه عمل می کنند
این نشریه می نویسد در سالیان گذشته...

هکرهای مرتبط با ایران نشان داده اند که پیچیدگی حملاتشان رو به افزایش است و ابزارهای سایبری بیشتری را برای اجرای برنامه هایشان مورد استفاده قرار می دهند
و به نقل از کارشناسان جاه طلبی های فزاینده ایران همراه با فضای ژئوپلیتیک، هشداری نسبت به آینده این حملات است
این نشریه می گوید هکرهای ایران شرکت ها در کشورهای مختلف از جمله اسرائیل، اردن، امارات، عربستان و ترکیه را هدف قرار داده اند

bbl

TV

Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311