Monday 17 December 2018 / دوشنبه 26 آذر 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Bahram Parsaee Sirius day

بهرام پارسایی، نماینده شیراز در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران درخواست کرد در راستای انسجام ملی و توسعه صنعت گردشگری روز کوروش در تقویم ملی کشور ثبت شود
در بخشی از این نامه آمده است: با عنایت به مصوبه...

جلسه ۶۴۸ سال ۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص و براساس ماده ۳ روزها و مناسبت‌های مندرج در متن تقویم به مناسبت‌هایی اطلاق می‌شود که دارای حداقل یکی از ویژگی‌ها مانند الف ـ برای قشرهای مختلف ملت، مهم و تاثیرگذار بوده و از دیدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر باشد.
همه مناطق کشور، آن مناسبت را مرتبط با خود بدانند و اهمیت آن منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص نباشد.
تقویت‌کننده حداقل یکی از مولفه‌های هویت ملی ایرانیان باشد. با این تفاصیل می‌توان گفت نامگذاری روز کوروش دارای هر سه ویژگی است

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
9
16
23
30

bbl

برنامه سازان تلویزیون اندیشه

Dariush Eghbali AhmadReza Baharloo Parisa Saeed DrMeshki Nehzat Farnoody Majid Mohammadi Mehdi Aghazamani Aeen Bahaee Reza Gooharzad Sasan Kamali Mohammad Amini Sohrab Akavan Susi Khatami Nasser Engheta Mansour Osanloo ُShan Fezeli ُReza Alavi ُBijan Khalili