Tuesday 20 February 2018 / سه شنبه 1 اسفند 1396

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bahram Parsaee Sirius day

بهرام پارسایی، نماینده شیراز در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران درخواست کرد در راستای انسجام ملی و توسعه صنعت گردشگری روز کوروش در تقویم ملی کشور ثبت شود
در بخشی از این نامه آمده است: با عنایت به مصوبه...

جلسه ۶۴۸ سال ۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نحوه نامگذاری روزها و مناسبت‌های خاص و براساس ماده ۳ روزها و مناسبت‌های مندرج در متن تقویم به مناسبت‌هایی اطلاق می‌شود که دارای حداقل یکی از ویژگی‌ها مانند الف ـ برای قشرهای مختلف ملت، مهم و تاثیرگذار بوده و از دیدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر باشد.
همه مناطق کشور، آن مناسبت را مرتبط با خود بدانند و اهمیت آن منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص نباشد.
تقویت‌کننده حداقل یکی از مولفه‌های هویت ملی ایرانیان باشد. با این تفاصیل می‌توان گفت نامگذاری روز کوروش دارای هر سه ویژگی است

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

bbl

Maghalat

برنامه سازان تلویزیون اندیشه

Dariush Eghbali AhmadReza Baharloo Parisa Saeed Reza Hazeli Hossein Mohri Nehzat Farnoody DrMeshki Mehdi Aghazamani Dr.Nelly Aeen Bahaee Reza Gooharzad Sasan Kamali Mohammad Amini Sahar Amani Mojhdeh Habibi Mansour Osanloo Novin TV