Thursday 17 October 2019 / پنجشنبه 25 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Fatemeh Saeidi

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران از آنچه بهانه‌های واهی برای ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها خوانده، انتقاد کرده است.
خانم سعیدی به خبرگزاری خانه ملت گفته است اجازه ندادن زنان ایران...

به حضور در ورزشگاه‌ها غیرقانونی است.
او ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها بر خلاف منشور حقوق شهروندی خوانده و گفته است حضور زنان در ورزشگاه‌، یکی از مطالبات کوچک جامعه زنان ایرانی است.
روز گذشته در جریان بازی ایران و سوریه، زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه‌ را نیافتند اما شماری از زنان سوری توانستند بازی را از نزدیک تماشا کنند.
خانم سعیدی، ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها را "توهین و جسارت" به مردان و زنان ایرانی دانسته و گفته است مردان ایرانی هم باید در این زمینه اعتراض خود را بیان کنند

bbl

TV

nomonopoly market