Thursday 17 October 2019 / پنجشنبه 25 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Xiyue Wang wife

همسر زی یو وانگ دانشجوی دوتابعیتی چینی – آمریکایی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا، در ایران به ده سال زندان محکوم شده است، اتهامات وارد شده به او را مجددا تکذیب کرد
تلویزیون رسمی ایران با پخش گزارشی درباره آقای...

وانگ، بار دیگر او را به جاسوسی برای آمریکا متهم کرد
زی یو وانگ دانشجوی دوره دکترای تاریخ دانشگاه پرینستون، هنگامی که برای پژوهش در مورد تاریخ اداری و فرهنگی زمان قاجار به ایران رفته بود بازداشت و زندانی شد
پخش گزارشی درباره زی یو وانگ از تلویزیون رسمی ایران، در زمانی انجام می‌شود که قرار است کنگره آمریکا بزودی به بررسی امکان بازگرداندن تحریم هایی بپردازد که براساس برجام لغو شده‌اند

bbl

TV

nomonopoly market