Thursday 19 September 2019 / پنجشنبه 28 شهريور 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

nazanin zaghari last news

نازنین زاغری روز یکشنبه بار دیگر در دادگاهی در زندان اوین حاضر شد تا در برابر اتهامات جدید وارد شده از خود دفاع کند. این اتهامات شامل مواردی چون همکاری با سازمان‌هایی که به دنبال براندازی حکومت ایران...

هستند و دریافت حقوق از آنهاست
نازنین زاغری، ۳۸ ساله در بهار سال ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و پس از ماه‌ها حبس بدون محاکمه، سرانجام در دادگاه به پنج سال حبس محکوم شد

bbl

TV

nomonopoly market