Sunday 25 October 2020 / يكشنبه 4 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

iran support terrorism and new sanctions

اتهامات بین المللی علیه ایران برای آنچه که پشتیبانی از تروریسم خوانده می شود می تواند تحریمهای جدیدی برای این کشور به همراه بیاورد. دادگاه های کشورهای غربی اخیرا احکامی را برای جبران خسارت آسیب دیدگان عملیات تروریستی ای تصویب کرده اند که از سوی ایران پشتیبانی شده است.
اکنون باید دید که مکانیسم این تحریمهای جدید چیست و نتایج منفی آن چه خواهد بود.


به گزارش مرکز تحقیق و مطالعات خلیج، تهران اکنون دست به بازداشت شهروندان دوتابعیتی خود زده تا از این طریق به کشورهای غربی فشار بیاورد تا از تعقیب ایران در دادگاههای خود دست بردارند.
در آخرین اقدام، ایران از آمریکا برای تصرف اموالش در آن کشور به دادگاه عدالت بین المللی شکایت کرده است، اما بخاطر پشتیبانی ایران از عملیات تروریستی، این کشور احتمالا نمی تواند سودی از این شکایت خود ببرد.
در چنین شرایطی ایران نمی تواند از مزایای توافق اتمی خود با کشورهای غربی هم منتفع شود و سرمایه گذاران خارجی را به کشور دعوت کند، زیرا بعضی از شرکتهای ایرانی اکنون متهم به دست داشتن در برنامه موشکی این کشور هستند و این کشور ممکن است که با تحریمهای جدید روبرو شود


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311