Monday 25 June 2018 / دوشنبه 4 تير 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

Farah Pahlavi Nowruz 1396

شهبانو فرح پهلوی، همسر آخرین شاه ایران در آستانه نوروز پیام تبریک صادر کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:...

فرا رسیدن نوروز را به شما هم میهنان عزیزم شادباش می گویم و برای شما در سال نو تندرستی و شادکامی آرزو می کنم. چنانکه می دانید نوروز همراه با دیگر جشن های شادی آور دوران باستان، به راستی بخشی مهم از هویت و تاریخ فرهنگی ماست که سابقه آن به قرن ها پیش و به دوران پادشاهی جمشید می رسد.
بیگانگانی که از قرنهای پیش بارها ایران عزیز ما را مورد هجوم قرار دادند، هرگز نتوانستند هم میهنان ما را از برگزاری مراسم نوروزی باز دارند. همچنان که حکومت فعلی ایران نیز در مبارزه با نوروز و جشن های شادی بخش، مطلقأ توفیقی بدست نیاورده است.
برای هم میهنان عزیزم سالی سرشار از امید و آینده ای درخشان آرزو دارم.