Tuesday 27 October 2020 / سه شنبه 6 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Reza Pahlavi Nowruz 1396

شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، در آستانه نوروز پیام تبریکی خطاب به ملت ایران صادر کرد.
متن کامل پیام شاهزاده رضا پهلوی در پی می‌آید:...

هم میهنان عزیز

نوروز چشن ملی ما ایرانیان است که نیاکان ما آن را بنا نهادند و نمودار صلح و دوستی و بیانگر پاکدلی‌هاست.
نوروز نقطه عطف تداوم تاریخ و فرهنگ و همبستگی و همدلی مردم ایران در پایداری و ماندگاری این سرزمین کهن می‌باشد؛ سرزمینی که همواره مردمانش در صلح و صفا و برخوردار از زندگی امن و آرام، زیستی شرافتمندانه داشته‌اند.
از دیرزمانی مردمان ما در این سرزمین پاک و اهورایی از هر قوم و تبار و باورهای دینی و سنتی گوناگون، پیوسته معرف فرهنگی غنی، پایدار و پویا و مردم شمول بوده‌اند و آرمان‌های بشردوستانه و حکیمانه آنها سرمشقی برای ملل جهان است.
نوروز ما ایرانیان به عنوان مشعل‌داران تمدن انسانی از ویژگی‌هایی نیز برخوردار است که پاکی‌ها و راستی‌های زندگانی شاد و سازنده را جلوه‌گر می‌سازد و نمایانگر فرهنگ و تمدنی است که همواره پیام صلح و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز را در احترام متقابل تجربه کرده است. به راستی که نوروز بر چنین مردمانی شاد و فرخنده باد.

هم میهنان گرامی ام

آنچه در این سالهای شوم بر ما گذشته است تجربه ای بسی تلخ و دردناک در تاریخ میهن ماست و نباید اجازه دهیم برای فرزندانمان تکرار شود.
باید بدانیم که بی تفاوتی نسبت به آنچه می‌گذرد و نادیده انگاشتن زمان و فرصتها و همه چیز را به سرنوشت و تقدیر واگذار کردن، خسارات جبران ناپذیری را موجب می‌شود که خود به خوبی شاهد آن بوده و تجربه کرده‌ایم. بنابراین، حوادث و پیشامدهای زمان را باید جدی گرفت و با کمک عقل و خرد پرسشگر با قاطعیت با این رویدادها مواجه شویم تا به راه حلی معقول و منطقی برسیم و بدانیم که حاکمیت بر سرنوشت فقط و تنها به دست توانای خودمان رقم می خورد و بس.

و شما، به ویژه در سالی که گذشت به خوبی نشان دادید که در راه کسب حقوق طبیعی خود به نحو چشمگیری موفق بوده اید و به راستی که راه رستگاری نیز چنین است و سعادت و خوشبختی فرزندانمان و پایداری و سربلندی ایران و ایرانی در گرو تفاهم ملی و وحدت، یعنی یک ملت در لوای یک پرچم، امکان‌پذیر است.
پس راهمان مشخص و اراده مان در تحقق این خواسته‌های ملی روشن است. بیاییم در این نوروز باستانی با گرامیداشت این جشن ملی بار دیگر گوشه ای از فرهنگ پربار و پرارج خویش را به نمایش بگذاریم و توجه جهانیان را به این فرهنگ، و انگیزه و فلسفه این جشن بزرگ جهان معطوف داریم.

نوروزتان خجسته و پیروز باد

پاینده ایران


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311