Monday 23 September 2019 / دوشنبه 1 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Parviz Kardavani

پرویزکردانی، کارشناس محیط زیست در ایران با انتقاد از وضعیت مدیریت ریزگردها در این کشور گفت: : تا قبل از سال ۸۵ در کشورما پدیده ای به نام ریزگرد وجود نداشت و چندسالی است...

که ما با این پدیده درگیر شده ایم.به نظر من تمامی اقداماتی که تاکنون در ارتباط با مسئله ریزگردها درکشورمان انجام شده اشتباه است.
به گزارش مهر، آقای کردوانی که درسومین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی وتوسعه پایدار سخن می‌گفت، همچنان با انتقاد از سد سازی‌های موجود گفت: "با توجه به وضعیت مدیریت امروز حاکم برسدهای کشور در آینده این سدها موجب نابودی مردم و حتی زیرساختها می شوند

nomonopoly market