Sunday 15 September 2019 / يكشنبه 24 شهريور 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Air dust Kerman Iran

محمد صابری، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان به خبرگزاری ها گفته است در سه روز اخیر ۱۹۵ نفر در بیمارستانها بستری شده اند
در سالهای اخیر پدیده گرد و غبار در شماری از استانهای...

ایران به یکی از مشکلات عمده زیست محیطی تبدیل شده است
در گزارشهای مختلف گرد و غبار صحرای عربستان ، شمال آفریقا و جنوب عراق ، خشک شدن تالاب ها ومنابع آبی و کاهش پوشش گیاهی از جمله عوامل تشدید این پدیده زیست محیطی در ایران ذکر شده اند

bbl

TV

nomonopoly market