Thursday 17 October 2019 / پنجشنبه 25 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

sistan va baluchestan high heat

گرمای بی سابقه در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان خساراتی را به کشاورزان وارد کرده و باعث گرما زدگی شماری از مردم شده است. براساس گزارش ها در روزهای اخیر رکورد گرم ترین شهر ایران...

مربوط به شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان بود. علاوه برآن وقوع طوفان، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا شرایط دشواری را برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است. رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی ایرانشهر هم از گرمازدگی ۳۵ نفر از مردم در شهرستان های ایرانشهر، نیک شهر و سرباز خبر داده است

bbl

TV

nomonopoly market