Monday 23 September 2019 / دوشنبه 1 مهر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Mostafa Pourmohammadi

یازده نهاد مدافع حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستند از انتصاب دوباره مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند.
مصطفی پورمحمدی متهم است که یکی از عوامل کلیدی...

اعدام مخالفان در تابستان ۱۳۶۷ بوده است.
این ۱۱ نهاد، که نام «دیدبان حقوق بشر»، «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» و مرکز «رسانه‌های کوچک» در بین آنها دیده می‌شود، در نامه خود که روز پنج‌شنبه منتشر شد گفته‌اند با توجه به پیشینه مصطفی پورمحمدی، انتصاب دوباره او برخلاف وعده‌هایی ست که حسن روحانی در کارزار انتخاباتی به مردم داد.
از شمار زندانیان سیاسی که در تابستان سال ۶۷ به رغم پایان محکومیت‌شان در ایران اعدام شدند گزارش‌های مختلفی منتشر شده و بین سه تا پنج‌هزار تن برآورد می‌شود

bbl

TV

nomonopoly market