Thursday 29 October 2020 / پنجشنبه 8 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

یک روز پس از انتقال گروه دیگری از زندانیان از بند ۳۵۰ و در حالی که تنها ۶۲ زندانی در این بند باقی مانده اند، بیش از ۶۰ مامور گارد حفاظت زندان به بند ۳۵۰ حمله کردند و به بهانه بازرسی به تخریب و توقیف اموال شخصی زندانیان پرداختند.

به گزارش کلمه، در حالی که نگرانی ها نسبت به سرنوشت زندانیان سیاسی و عقیدتی باقی مانده در بند ۳۵۰ زندان اوین روزافزون شده است و طی هفته های گذشته هر روز خبر جدیدی از تغییر وضعیت این زندانیان منتشر می شود، بعد از ظهر چهارشنبه دهها

مامور گارد حفاظت زندان به سرپرستی علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین و معاون سازمان زندان های استان تهران به همراه جواد مومنی معاون اجرایی وی، به شکل تحریک آمیز و بی سابقه ای در محل بند ۳۵۰ حضور یافتند و به تفتیش یکی از سالن های این بند پرداختند.

در حادثه دیروز که از جهاتی شبیه تهاجم خونین ۲۸ فروردین ماه بود، مسئولان زندان با توجه به تجربه قبلی و وقایع پس از آن، زندانیان را با دستور رئیس زندان اوین در یکی دیگر از سالن های بند ۳۵۰ محصور کردند و در را به روی آنها بستند تا شاهدی برای آنچه می کنند وجود نداشته باشد.

بر اساس این گزارش، زندانیان که برای ساعت های متمادی و به طور دسته جمعی در این سالن محصور شده بودند، همزمان با اظهارات و رفتارهای تحریک آمیز رئیس زندان و ماموران گارد حفاظت نیز رو به رو شدند که اگر با خویشتن داری زندانیان سیاسی و عقیدتی همراه نبود، می توانست به درگیری های جدید منجر شود.

با پایان بازرسی روز چهارشنبه که با موارد متعددی از تخریب و ضبط اموال شخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی همراه بود، زندانیان ساکن در اتاق های سالن پایین امکان بازگشت به اتاق های خود را نداشته و بدون هرگونه امکانات در وضعیت دشواری قرار گرفتند.

پس از اتمام بازرسی نیز از هواخوری زندانیان ممانعت شد و هیچ یک از زندانیان نتوانستند از هواخوری استفاده کنند.

به نظر می رسد مسئولان زندان اوین، به خصوص رئیس زندان و معاون اجرایی وی، با اقداماتی از نوع بازرسی غیرعادی روز چهارشنبه و تهدید مکرر زندانیان سیاسی به تعطیلی بند ۳۵۰ و انتقال آنها به بندهای دیگر، قصد ایجاد درگیری و تنش دوباره در این بند را دارند


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311