Wednesday 28 October 2020 / چهارشنبه 7 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

در هجوم گارد ویژه و نیروهای حفاظت زندان اوین به بند ۳۵۰ وسایل و امکانات زندانیان سیاسی و عقیدتی در این بند به نحوه بی سابقه ای مورد تخریب قرار گرفت و برخی اشیاء قیمتی آنها به سرقت رفت.

به گزارش کلمه، بعد از ظهر روز چهارشنبه جواد مومنی معاون اجرائی زندان اوین با مراجعه به بند ۳۵۰ از زندانیان ساکن در سالن ۱ این بند خواست فقط برای یک ربع ساعت این سالن را تخلیه کنند تا بازرسی معمولی صورت گیرد.زندانیان نیز این سالن را تخلیه کردند و به سالن ۲ که تعداد دیگری از زندانیان در آن ساکن هستند، رفتند. ولی پس از آن درِ سالن ۲ به وسیله مسئولین زندان قفل شد و با ورود تعداد زیادی ماموران گارد ویژه و نیروهای حفاظت زندان، وسایل زندان سیاسی و عقیدتی به نحو بی سابقه ای مورد تخریب قرار گرفت.

این بازرسی خارج از وقت اداری و در زمانی صورت گرفت که مسئول بند ۳۵۰، آقای اعتمادیان، نیز حضور نداشت و روز بعد با مشاهده تخریب های صورت گرفته، خود او نیز نسبت به اقدامات صورت گرفته معترض بود.

پس از وقایع تهاجم خونین پنجشنبه سیاه ۲۸ فروردین ۹۳ و انتصاب رئیس جدید سازمان زندان ها، انتظار می رفت وی به این مسائل رسیدگی کند و نظارت بیشتری بر عملکرد مسئولین زندان اوین داشته باشد، ولی او نیز تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه نکرده است.


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311