Sunday 25 October 2020 / يكشنبه 4 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

mostafa tajzadeh

به گزارش سایت "کلمه"، مصطفی تاج زاده، زندانی سیاسی روز دوشنبه با پایان مرخصیش به زندان اوین بازگشت.به نوشته این سایت، آقای تاج زاده که از بیماری های متعددی رنج می برد ، در ۲۴ مردادماه به مرخصی رفته بود اما روز دوشنبه با تمدید نشدن آن ، به زندان اوین بازگشت و دوران حبس خود را بجای بند عمومی ، در قرنطینه این زندان سپری می کرده است.


مصطفی تاج زاده، معاون وزير کشور در دولت محمد خاتمی بود و پس از آغاز اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال۱۳۸۸ در ایران، بازداشت و زندانی شد.


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311