Sunday 25 October 2020 / يكشنبه 4 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

پس از آنکه هیئت رئیسه مجلس ایران، طرح یک فوریتی برجام را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داد، چند نماینده مجلس با انتقاد از این اقدام ابراز نظر کرده‌اند که بررسی این طرح باید در کمیسیون برجام انجام شودiran majles barjam
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه صحنه رأی‌گیری در مورد دو فوریت طرحی بود که به دولت اجازه می‌داد با رعایت برخی از چارچوب‌ها به اجرای توافق هسته‌ای بپردازد، اما دو فوریت این طرح رأی کافی نیاورد و این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع کرد
با این همه ارجاع این طرح به کمیسیون امنیت ملی، و همچنین بیانیه چند نماینده مجلس در مخالفت با گزارش نهایی کمیسیون برجام، اختلاف نظر‌هایی را در میان نمایندگان طیف اصولگرا

برانگیخته است
چند نماینده مجلس که همگی از مخالفان یا منتقدان توافق هسته‌ای هستند، از این اقدام هیئت رئیسه انتقاد کرده و ابزار عقیده کرده‌اند که این طرح باید در کمیسیون ویژه برجام بررسی می‌شد
از جمله محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که این طرح باید به کارشناسی‌ترین کمیسیون مجلس در خصوص برجام ارجاع شود تا شائبه دوگانگی در مجلس ایجاد نشود


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311