Friday 23 October 2020 / جمعه 2 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

iran politic prisoners

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی علی معزی، ابوالقاسم فولادوند، امید علی شناس و اسماعیل احمدی راغب در زندان اوین و گوهردشت در اعتراض به بازداشت خانواده‌های زندانیان سیاسی ادامه دارد.زندانی سیاسی علی معزی امروزدوشنبه ششمین روز اعتصاب‌غذای اعتراضی خود را در زندان اوین ادامه داد. وی در اعتراض به بازداشت خانواده‌های زندانیان سیاسی که در تجمع اعتراضی مقابل اوین در روز 30آبان صورت گرفت، و همچنین همراهی با اعتصاب‌غذای هم بندی خود امید علی شناس اقدام به اعتصاب‌غذای اعتراضی نموده است. وضعیت جسمی وی طی روزهای شنبه و یکشنبه بحرانی شد، او هم‌اکنون دچار سرگیجه، افت شدید فشار خون گردیده است.


زندانی سیاسی امید علی شناس، روز یکشنبه 8آذر نهمین روز اعتصاب‌غذای اعتراضی خود را در رابطه بازداشت مادر و جمع دیگری از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین ادامه می‌دهد. هم‌اکنون مادر امید علی شناس، خانم سیمین عیوض زاده نیز در زندان قرچک ورامین در حال اعتصاب غذاست.
اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی ابوالقاسم فولادوند و اسماعیل (زرتشت) احمدی راغب که به حمایت از زندانیان در حال اعتصاب در بند 8 اوین و سایر زندانها -و در اعتراض به بازداشتهای روز شنبه 30آبان اقدام به اعتصاب‌غذای اعتراضی نموده اند، همچنان ادامه دارد


Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311