Wednesday 24 July 2019 / چهارشنبه 2 مرداد 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

شمار زیادی از استادان دانشگاه‌های معتبر جهان خواستار پایان دادن به ادامه حبس و زندان برای بهاره هدایت شدندbahareh hedayat2
این چهره‌های فرهنگی دانشگاه‌های دنیا، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران، وضعیت بهاره هدایت را «شرایط کابوس‌وارِ» زندان و «بی‌عدالتی» خوانده‌اند
به گزارش وب‌سایت کلمه، امضاکنندگان نامه تاکید کرده‌اند که بر مبنای حکم اصلی، در حالی که بهاره هدایت می‌بایست اوایل امسال از زندان آزاد شود، اما با اعلام ناگهانی دوسال دیگر، این فعال دانشجویی همچنان در زندان به سر می‌برد
این نامه به امضای استادان نامداری چون نوآم چامسکی، یرواند آبراهامیان، حمید دباشی، ترستن اکسون، ناجی العلی، خوان کول، دیک دیویس، دیوید هاروی و بسیاری دیگر رسیده است

buy backlinks