Friday 29 May 2020 / جمعه 9 خرداد 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Rasoul Khadem Resignation

رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی ایران چند روز پس از انتقاد شدید از سیاست پنهانکاری در رو در رو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی از سمت خود کناره‌گیری کرده است
هم‌زمان خبرگزارش ایسنا گزارش داده است که اعضای...

شورای فنی کشتی آزاد و فرنگی ایران هم به صورت دسته جمعی استعفا کرده‌اند
آقای خادم در متن استعفانامه خود که در وبسایت فدراسیون کشتی ایران انتشار یافت،‌ با اعلام اینکه «زمان رفتن فرا رسیده» نوشت که‌ افکار به گفته او قناسش دارد برای کشتی پرهزینه می شود
رسول خادم اشاره کرد که ناتوان‌تر از آن است که باری از دوش کشتی بردارد ولی نمی‌تواند به کشتی دروغ بگوید و گذر زمان، بسیاری از سئوال‌ها را پاسخ خواهد داد
به نوشته ایسنا، استعفای رسول خادم در پی افزایش تنش درباره احتمال محرومیت کشتی ایران در صورت حضور نیافتن کشتی‌گیران ایرانی در مقابل رقبای اسرائیلی انجام شده است
رسول خادم پیش از این نسبت به تبعات مسابقه ندادن کشتی گیران ایرانی در مقابل رقبای اسرایئیلی شان برای کشتی ایران هشدار داده و از این روند انتقاد کرده بود

bbl

TV

Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311