Monday 21 January 2019 / دوشنبه 1 بهمن 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

برنامه های روز دوشنبه از تلویزیون اندیشه زمان به وقت ایران زمان به وقت آمریکا
برنامه ساز : خسرو فروهر - گزارش گمان شکن - تکرار
Gozareshi gomanshekan بعد از ظهر 13:30 2:00 AM
چشم انداز تی وی - تکرار  cheshmandaz بعد از ظهر 14:30 3:00 AM
 برنامه ساز : رضا گوهرزاد - تکرار  Chalesh بعد از ظهر 15:30 4:00 AM
دانش وبینش و آزادی ، برنامه ای در جهت گفتگو و بررسی راه حل های مشکلات فردی و اجتماعی روز از دیدگاه  روشنفکران ، برنامه ای از حبیب ریاضتی - تکرار Danesh Binesh شب 16:30 5:00 AM
 برنامه ساز : رضا گوهرزاد - تکرار  HaftRooznameh شب 17:30 6:00 AM
برگی از تاریخ برنامهای است هفتگی که به بررسی های مستند آقای محمد امینی پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران می  پردازد، خاصه به دگرگونی های 150 سال اخیر برنامه ای از حسین مهری و محمد امینی - تکرار Bargi Az Tarikh شب 18:00 6:30 AM
 برنامه ساز : دفتر شاهزاده  Ofogh شب 19:00 7:30 AM
 برنامه ساز : منصور اسانلو  HambastegieNo صبح 24:30 13:00 PM
برنامه ساز : رضا گوهرزاد HaftRooznameh صبح 1:00 13:30 PM
دانستنیهای علم یورولوژی - دکتر بامشاد  Dr.bamshad صبح 1:30 14:00 PM
برنامه ساز : دفتر شاهزاده - تکرار  Ofogh صبح 2:30 15:00 PM
 دنیای امروز - برنامه ای از پریسا ساعد  donyae emrooz صبح 6:00 18:30 PM
CBS Auto Body
CBS صبح 7:30 20:00 PM
 دکتر جوادی - به همراه هم تا سپیده دم امید - در مان سرطان 
Dr.javadi صبح 8:30 21:00 PM
  پویش برنامه است در مورد مسایل روز داخل ایران و جریانات حاکم بر سیاست داخلی. این برنامه یه بررسی  روابط سیاسی ایران با دیگر کشورهای جهان می پردازد. پویش برنامه ای از رضا گوهرزاد - تکرار Pouyesh صبح 9:30 22:00 PM
برنامه ساز : رضا گوهرزاد - تکرار  HaftRooznameh صبح 11:00 23:30 PM
برنامه ساز : مژده حبیبی - تکرار  Asheghaneh صبح 11:30 24:00 PM
  برنامه ساز : منصور اسانلو - تکرار  HambastegieNo صبح 12:00 24:30 PM