Friday 15 November 2019 / جمعه 24 آبان 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

برنامه های روز پنجشنبه از تلویزیون اندیشه زمان به وقت ایران زمان به وقت آمریکا
تکرار - آشیانه اندیشه ها - برنامه ساز: رضا علوی  Ashianeh بعد از ظهر 13:30 2:00 AM
تکرار - ایران آکادمیا - برنامه ساز: بنیاد آینده  Academia بعد از ظهر 14:00 2:30 AM
تکرار - راه کارگر  rahe kargar بعد ازظهر 16:30 5:00 AM
تکرار - برنامه ساز : دکتر پریسا ساعد  donyae emrooz بعد از ظهر17:30 6:00 AM

برنامه ساز: بیژن خلیلی 

 
Bargi Az Ketab شب 19:30 8:00 AM
زبان پارسی در گذرزمان - برنامه ساز: دکتر ناصر انقطاع  Zaba e Parsi شب 20:00 8:30 AM
برنامه ساز: نوین تی وی  NovinTV شب 21:30 10:00 AM
چشم انداز - برنامه ساز: دکتر مهدی آقازمانی  Cheshmandaz شب 23:30 12:00 PM
نگاه بی حجاب - برنامه ساز : پرویز قاضی سعید  Neghah Bi Hejab صبح 1:30 14:00 PM
تکرار - برگی از کتاب - برنامه ساز: بیژن خلیلی  Bargi Az Ketab صبح 2:30 15:00 PM
تکرار - زبان پارسی در گذرزمان - برنامه ساز: دکتر ناصر انقطاع  Zaba e Parsi صبح 3:00 15:30 PM
تکرار - آینه - برنامه ساز: بنیاد آینه  ayeneh صبح 4:30 17:00 PM
تکرار - دیدبان شهروند - برنامه ساز: تلویزیون اندیشه  Citizen Watch صبح 5:30 18:00 PM
تکرار - چشم انداز - برنامه ساز: دکتر مهدی آقازمانی  Cheshmandaz صبح 6:30 19:00 PM
  برنامه ساز: سوزی خاتمی - Our View  Our View صبح 7:30 20:00 PM
شطرنج - برنامه ساز: تلویزیون اندیشه  Shatranj صبح 8:30 21:00 PM
تکرار - چشم انداز - برنامه ساز: دکتر مهدی آقازمانی  Cheshmandaz صبح 10:30 23:00 PM

nomonopoly market