Wednesday 21 November 2018 / چهارشنبه 30 آبان 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

برنامه های روز پنجشنبه از تلویزیون اندیشه زمان به وقت ایران زمان به وقت آمریکا
مادر و کودک ، برنامه ای از دکتر نیلی فرنودی ، در خصوص آموزش نوین نحوه تعلیم و تربیت کودک و برخورد صحیح با کودک و دستیابی به نتایج بهتر در این خصوص - تکرار  Madar va koodak بعد از ظهر 12:30 1:00 AM
نوزایی ایرانی - تکرار  Nozaie Irani بعد از ظهر 13:30 2:00 AM
آینده ایران برنامه ای از بهمن فتحی و حسین لاجوردی - تکرار  ayandeh iran بعد از ظهر 14:30 3:00 AM
اندیشه با دوستان، برنامه ای است برای تماس بیشتر با هموطنان، همراه با میهمانان ویژه و آگاه از مسایل روز. در  این برنامه بینندگان می توانند دظرات خود را با مجری و میهمانان در میان بگذارند - تکرار  Andisheh ba doostan بعد از ظهر16:00 4:30 AM
برنامه ساز : توانا - تکرار  Tavaana بعد از ظهر17:30 6:00 AM

برنامه ساز: دفتر شاهزاده 

 
Ofogh شب 19:00 7:30 AM
برنامه ساز: نوین تی وی  NovinTV شب 21:30 10:00 AM
کلیسای خانگی  kelisa khanegi شب 21:30 11:00 AM
برنامه ساز: توانا  Tavaana صبح 11:30 12:00 PM
 برنامه ساز: خسرو فروهر  Gozareshi gomanshekan صبح 12:30 13:00 PM
برنامه ساز : دکتر مجید محمدی  darghaireinsoorat صبح 1:30 14:00 PM
برنامه ساز: دفتر شاهزاده  - تکرار  Ofogh صبح 2:30 15:00 PM
برنامه ساز: بنیاد آینه - داریوش اقبالی - تکرار  ayeneh صبح 5:00 17:30 PM
در این برنامه پرویزکاردان از میان خبرها و گزارشهای تلخ و شیرین و بحث انگیز ، داخل و خارج از ایران ، هفت موضوع  را انتخاب و با طنز ویژه خود به آنها، نگاه خاص خود را دارد. این برنامه یکشنبه ها یک بعد از ظهر و پنجشنبه ها هشت شب پخش می شود - تکرار negah صبح 7:30 20:00 PM
پزشکی از پندار تا واقعیت - دکتر نصر  
Pezeshki صبح 8:30 21:00 PM
در پناه قانون - دکتر مشکی - تکرار  
Dr.Meshki صبح 10:30 23:00 PM
کلیسای خانگی - تکرار  kelisa khanegi صبح 11:30 24:00 PM