Monday 15 October 2018 / دوشنبه 23 مهر 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

برنامه های روز سه شنبه از تلویزیون اندیشه زمان به وقت ایران زمان به وقت آمریکا
ایران ما برنامه ای از مسعود صاحبی - تکرار  Irane ma بعد از ظهر 13:30 2:00 AM
برنامه ساز : سیامک قبادی - تکرار  daricheh بعد از ظهر 14:30 3:00 AM
اندیشه با دوستان، برنامه ای است برای تماس بیشتر با هموطنان، همراه با میهمانان ویژه و آگاه از مسایل روز. در  این برنامه بینندگان می توانند دظرات خود را با مجری و میهمانان در میان بگذارند - تکرار Andisheh ba doostan بعد از ظهر 16:00 4:30 AM
برنامه ساز : دفتر شاهزاده  Ofogh شب 19:00 7:30 AM
 روانشناسی خودمانی برنامه ای از دکتر نهضت فرنودی ، روانشناس بالینی . در این برنامه به مشکلات و سوالات  خانوادگی به صورت کلی و روابط زناشویی پرداخته می شود Ravanshenasi Khodemani شب 21:30 10:00 AM
 آیین بهایی  Aeen bahaee شب 22:30 11:00 AM
ایستگاه دیدار - تکرار  istgah didar 1 شب 23:30 12:00 PM
در این برنامه پرویزکاردان از میان خبرها و گزارشهای تلخ و شیرین و بحث انگیز ، داخل و خارج از ایران ، هفت موضوع  را انتخاب و با طنز ویژه خود به آنها، نگاه خاص خود را دارد. این برنامه یکشنبه ها یک بعد از ظهر و پنجشنبه ها هشت شب پخش می شود - تکرار
negah صبح 12:30 13:00 PM
برنامه ساز : دکتر جان رضاپور - دکتر نفیسه هاشمی - شگفتی های جهان چشم پزشکی - تکرار Dr.Rezapour صبح 1:30 14:00 PM
برنامه ساز : دفتر شاهزاده - تکرار  Ofogh صبح 2:30 15:00 PM
برنامه ساز : منصور اسانلو 
HambastegieNo صبح 5:00 17:30 PM
برنامه ساز : فریدون فرح اندوز 
Hafez صبح 5:30 18:00 PM
سلامی دوباره برنامه ای از ساسان کمالی . سلامی دوباره برنامه ای سیاسی، اقتصادی ، ادبی و هنری میباشد و بیشتر به اخبار روز خصوصا درباره ایران می پردازد  Salami Dobareh صبح 6:00 18:30 PM
 برنامه ساز : دکتر بامشاد 
Dr Bamshad صبح 8:30 21:00 PM
    برنامه ساز : رضا گوهرزاد - تکرار 
Chalesh صبح 9:30 22:00 PM
نوزایی ایرانی - تکرار  Nozaie Irani صبح10:30 23:00 PM
 برنامه ساز : بنیاد آینه - داریوش اقبالی - تکرار 
ayeneh صبح11:30 24:00 PM