Monday 16 July 2018 / دوشنبه 25 تير 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

برنامه های روز سه شنبه از تلویزیون اندیشه زمان به وقت ایران زمان به وقت آمریکا
ایران ما برنامه ای از مسعود صاحبی - تکرار  Irane ma بعد از ظهر 13:30 2:00 AM
برنامه ساز : سیامک قبادی - تکرار  daricheh بعد از ظهر 14:30 3:00 AM
اندیشه با دوستان، برنامه ای است برای تماس بیشتر با هموطنان، همراه با میهمانان ویژه و آگاه از مسایل روز. در  این برنامه بینندگان می توانند دظرات خود را با مجری و میهمانان در میان بگذارند - تکرار Andisheh ba doostan بعد از ظهر 16:00 4:30 AM
برنامه ساز : دفتر شاهزاده  Ofogh شب 19:00 7:30 AM
 روانشناسی خودمانی برنامه ای از دکتر نهضت فرنودی ، روانشناس بالینی . در این برنامه به مشکلات و سوالات  خانوادگی به صورت کلی و روابط زناشویی پرداخته می شود Ravanshenasi Khodemani شب 21:30 10:00 AM
 آیین بهایی  Aeen bahaee شب 22:30 11:00 AM
ایستگاه دیدار - تکرار  istgah didar 1 شب 23:30 12:00 PM
در این برنامه پرویزکاردان از میان خبرها و گزارشهای تلخ و شیرین و بحث انگیز ، داخل و خارج از ایران ، هفت موضوع  را انتخاب و با طنز ویژه خود به آنها، نگاه خاص خود را دارد. این برنامه یکشنبه ها یک بعد از ظهر و پنجشنبه ها هشت شب پخش می شود - تکرار
negah صبح 12:30 13:00 PM
برنامه ساز : دکتر جان رضاپور - دکتر نفیسه هاشمی - شگفتی های جهان چشم پزشکی - تکرار Dr.Rezapour صبح 1:30 14:00 PM
برنامه ساز : دفتر شاهزاده - تکرار  Ofogh صبح 2:30 15:00 PM
برنامه ساز : منصور اسانلو 
HambastegieNo صبح 5:00 17:30 PM
برنامه ساز : فریدون فرح اندوز 
Hafez صبح 5:30 18:00 PM
سلامی دوباره برنامه ای از ساسان کمالی . سلامی دوباره برنامه ای سیاسی، اقتصادی ، ادبی و هنری میباشد و بیشتر به اخبار روز خصوصا درباره ایران می پردازد  Salami Dobareh صبح 6:00 18:30 PM
 برنامه ساز : دکتر بامشاد 
Dr Bamshad صبح 8:30 21:00 PM
    برنامه ساز : رضا گوهرزاد - تکرار 
Chalesh صبح 9:30 22:00 PM
نوزایی ایرانی - تکرار  Nozaie Irani صبح10:30 23:00 PM
 برنامه ساز : بنیاد آینه - داریوش اقبالی - تکرار 
ayeneh صبح11:30 24:00 PM