Monday 15 October 2018 / دوشنبه 23 مهر 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

برنامه های روز یکشنبه از تلویزیون اندیشه زمان به وقت ایران زمان به وقت آمریکا
 برنامه ساز : دکتر نصر، پزشکی از پندار تا واقعیت - تکرار  Pezeshki بعد از ظهر 12:30 1:00 AM
 برنامه ساز : راه کارگر - تکرار  rahe kargar بعد از ظهر 13:30 2:00 AM
آینده ایران برنامه ای از بهمن فتحی و حسین لاجوردی - تکرار  ayandeh iran بعد از ظهر 14:30 3:00 AM
حیات ابدی - تکرار  hayate abadi بعد از ظهر 15:30 4:00 AM
 برنامه ساز : حسین مهری - تکرار  Chehreha Va Gofteha بعد از ظهر 16:30 5:00 AM
 برنامه ساز : فریدون فرح اندوز - تکرار  Harfi Baraye Goftan بعد از ظهر 18:30 7:00 AM
 برنامه ساز : دفتر شاهزاده  Ofogh شب 19:00 7:30 AM
پویش برنامه است در مورد مسایل روز داخل ایران و جریانات حاکم بر سیاست داخلی. این برنامه یه بررسی روابط  سیاسی ایران با دیگر کشورهای جهان می پردازد. پویش برنامه ای از رضا گوهرزاد Pouyesh شب 21:30 10:00 AM
برنامه ساز : سیامک قبادی  daricheh شب 22:30 11:00 AM
ورزش  varzesh شب 23:30 12:00 AM
در این برنامه کاردان از میان خبرها و گزارشهای تلخ و شیرین و بحث انگیز ، داخل و خارج از ایران ، هفت موضوع را انتخاب و با طنز ویژه خود به آنها، نگاه خاص خود را دارد. این برنامه یکشنبه ها یک بعد از ظهر و پنجشنبه ها هشت شب پخش می شود negah صبح 12:30 13:00 PM
برنامه ساز : افشین - تکرار  Apozit صبح 1:30 14:00 PM
برنامه ساز : خسرو فروهر
Gozareshi gomanshekan صبح 2:30 15:00 PM
 برنامه ساز : مژده حبیبی - تکرار  Asheghaneh صبح 3:30 16:00 PM
 میوه های زندگی - تکرار  mivehaye zendeghi 2 صبح 4:00 16:30 PM
 برنامه ساز : دفتر شاهزاده - تکرار  Ofogh صبح 5:00 17:30 PM
یک کلمه برنامه ای است سیاسی و در آن به مسایل سیاسی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران از گذشته تا  حال می پردازد. یک کلمه برنامه ای است از محمد امینی - تکرار yek kalamen صبح 7:30 20:00 PM
برنامه ساز : رضا گوهرزاد  Chalesh صبح 8:30 21:00 PM
 ورزش - تکرار  varzesh صبح 9:30 22:00 PM
برنامه ساز : افشین - تکرار  Apozit صبح 10:30 23:00 PM
برنامه ساز : دکتر مجید محمدی - تکرار  darghaireinsoorat صبح 11:30 24:00 PM