Friday 6 December 2019 / جمعه 15 آذر 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

zimbabwe election ballot

مردم زیمبابوه روز دوشنبه برای نخستین بار در انتخاباتی شرکت می کنند که ـ«رابرت موگابه« دیکتاتور سابق این کشور، در آن رسما دخالتی ندارد.
مردم زیمبابوه امیدوارند که انتخابات ریاست جمهوری آزاد و منصفانه...

برگزار شود.
رابرت موگابه، ۹۴ ساله، تقریبا به مدت چهل سال، رهبری زیمبابوه را در دست داشت و اقتصاد این کشور در دوران رهبری او رو به وخامت گذاشت.
سال گذشته، و در پی یک کودتا رابرت موگابه به ناچار از قدرت برکنار شد. آذر ماه همان سال، امرسون منانگاگوا به عنوان رئیس جمهوری جدید زیمبابوه کار خود را آغاز کرد.
در انتخابات دوشنبه، نلسون چامیسا، رقیب اصلی امرسون منانگاگوا به شمار می رود.
اگر چه موگابه رسما در انتخابات دیگر نقشی ندارد، نفوذ او همچنان حس می شود.
«امرسون منانگاگوا» پیش از این معاون رئیس جمهوری زیمبابوه بود و پس از برکناری اش توسط رابرت موگابه رئیس جمهوری وقت، از کشور خارج شده بود.

bbl

TV

nomonopoly market