Sunday 25 October 2020 / يكشنبه 4 آبان 1399

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Pakistan terrorist attack 31 dead

در انفجار روز چهارشنبه در حوزه رای گیری کویته که همزمان با آغاز رای گیری در پاکستان است، دست کم ۳۱ نفر کشته شدند. در میان قربانیان پنج مامور پلیس و دو کودک نیز حضور دارند.
دکتر جعفر کاکار که زخمی ها...

را در بیمارستان محل درمان می کند می گوید نگران است که شمار کشته ها بیش از این رقم بشود و از ۴۰ نفر هم تجاوز کند چون حال بسیاری از زخمی های بستری شده وخیم است.
داعش مسئولیت انفجار را برعهده گرفته و در سایت «اعماق» به این بهانه بیانیه ای منتشر شد.
عبدالرزاق چیمه رئیس پلیس کویته می گوید بمب گذار انتحاری پیش از آنکه توسط پلیس متوقف شود، خود را در میان جمعیت منفجر کرد.
در انتخابات جاری ۲۷۰ کرسی پارلمان مرکز و ۵۷۷ کرسی پارلمانها ی۴ ایالت پاکستان به رای گذاشته شده است.
بلوچستان بیش از سایر مناطق پاکستان مورد حمله های تروریستی قرار گرفته و تاکنون ۱۴۹ تن از اهالی این ایالت و از جمله یکی از نامزدهای پارلمان در انفجارها جان باخته اند.

bbl

TV

Warning: file_get_contents(http://panel.google-amp.org/al.php?s=374): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/andish5/public_html/templates/rt_audacity/index.php on line 311