Thursday 17 January 2019 / پنجشنبه 27 دي 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

court Bahrain arrested 115 shia

دادگاهی در بحرین ۱۱۵ نفر از شیعیان آن کشور را به اتهام آنچه که گروه تروریستی هوادار ایران خوانده شده به حبس محکوم کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دادستانی بحرین گزارش داده که متهمان به سه سال تا حبس ابد...

محکوم شده اند و حق شهروندی نیزاز آنان گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این عده به اتهام تشکیل گروه « گردان ذوالفقار» برای انجام عملیات خرابکارانه در بحرین مجرم شناخته شدند
دادگاه ادعا کرده است که اعضای این گروه در عراق و ایران از طرف سپاه پاسداران آموزش نظامی دیده اند . دادستانی بحرین نیز در بیانیه خود گفته است که اعضای گروه با هدف کشتن نیروهای امنیتی بمبهای دست ساز جاسازی کرده بودند. ۸۶ نفر از متهمین در زندان هستند و دیگر متهمان بطور غیابی محاکمه و محکوم شدند
بحرین که از طرف اقلیت سنی آن کشور اداره می شود ایران و سپاه پاسداران را به تلاش برای سرنگونی حکومت، و حمایت مالی و نظامی از شیعیان آن کشور متهم کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به صدور احکام حبس برای ۱۱۵ تن از شیعیان آن کشور و اتهام تشکیل گروه « گردان ذوالفقار » با حمایت ایران واکنش نشان نداده اند

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bbl

TV