Friday 20 April 2018 / جمعه 31 فروردين 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

jeff sessions

ساعتی قبل سنای آمریکا جلسه رسیدگی به صلاحیت سناتور جف سشنز گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای سمت دادستانی کل آمریکا را آغاز کرد.
سناتور دایان فاینستاین عضو دموکرات ارشد کمیته قضایی سنا در سخنانی که در آغاز این نشست ایراد کرد تلویحا مخالفت خود را با انتصاب سناتور سشنز در سمت فوق اعلام کرد.
او گفت تایید صلاحیت برای یکی از همکاران دشوار است اما سناتور ها آقای سشنز را بر اساس نحوه کارکرد در سمت دادستانی کل بررسی می کنند و نه بر اساس نظری که درباره او به عنوان سناتور دارند.
خانم فاینس تاین گفت: «به عنوان دادستان کل او قرار نیست که از اعتقادات خود دفاع کند بلکه باید مدافع قانون باشد... حتی اگر با رئیس جمهوری مخالف باشد.»


سناتور جمهوریخواه سوزان کالینز در این جلسه گفت که ایمان دارد جف سشنز بهترین گزینه برای دادستانی کل است.
سناتور سشنز در آغاز جلسه گفت که در صورتی که تایید صلاحیت شود «سوگند می خورد که در سمت دادستانی کل به سنا و مردم وفادار بماند