Friday 20 April 2018 / جمعه 31 فروردين 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

jared kushner

نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا نسبت به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب برای انتصاب یکی از بستگان خود به یکی از سمت‌های مهم در دفتر ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده اند.
روز گذشته، دفتر آقای ترامپ اعلام کرد که رئیس جمهوری منتخب جارد کوشنر، داماد سی و پنج ساله خود را به عنوان یکی از اعضای هیئت مشاوران کاخ سفید انتخاب کرده است.
اعضای ارشد کمیته امور حقوقی مجلس نمایندگان کنگره با ارسال نامه‌ای به وزارت دادگستری و اداره حفظ ضوابط اخلاقی دولت فدرال خواستار رسیدگی به تصمیم آقای ترامپ در چارچوب قوانین ضد خویشاوندسالاری شده‌اند. این نامه بنا به درخواست گروهی از نمایندگان مجلس از حزب دموکرات تهیه و ارسال شده است.


به گفته آنان، این قوانین ممکن است حدود اختیارات جارد کوشنر در سمت مشاور رئیس جمهوری را محدود کند. قرار نیست آقای کوشنر، که همسر اوانکا، دختر دونالد ترامپ است، به خاطر تصدی این سمت حقوقی دریافت کند.
طبق قانون مقابله با خویشاوند سالاری در تشکیلات دولت فدرال آمریکا، "هیچ مقام دولتی نمی‌تواند یکی از منسوبان خود را به سمت و مقامی در اداره یا سازمان محل انتصاب یا تحت اداره خود منصوب کند." به گفته نویسندگان نامه، مقام دولتی شامل رئیس جمهوری و "منسوبان" شامل داماد افراد هم می‌شود. در مقابل، نزدیکان آقای ترامپ گفته‌اند که قرار نیست جراد کوشنر در سمت مشاور رئیس جمهوری حقوقی دریافت کند و در نتیجه، مشمول این قانون نمی‌شود.
آقای کوشنر هم گفته است که در نظر دارد در زمانی که مشاور رئیس جمهوری آینده است، از سمت‌ها و روابط تجاری خود فاصله بگیرد و به این منظور، دارایی‌های خود را به فروش می‌رساند و از سمت‌هایی که در شرکت‌های خود دارد کناره خواهد گرفت