Monday 17 December 2018 / دوشنبه 26 آذر 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

US emergency situation Iran extend

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، وضعیت اضطراری آن کشور در قبال ایران، که از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ جریان دارد، را مجددا برای یک سال دیگر تمدید کرد
بنا بر دستوردونالد ترامپ که وب‌سایت کاخ سفید...

آن را منتشر کرده وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران بر پایه فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ و برای مقابله با تهدید‌های نامعمول و غیرعادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده تمدید می‌شود
در این اطلاعیه گفته شده روابط ما با ایران هنوز به حالت عادی بازنگشته و روند اجرای توافق‌های ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ با ایران همچنان در جریان است
در اطلاعیه کاخ سفید تاکید شده که فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ متمایز از وضعیت اضطراری در فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ است که در مارس ۱۹۹۵ صادر شد
وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران، بخشی از یک قانون فدرال است به نام اختیارات اقتصادی اضطراری در سطح بین‌المللی» که به رئیس‌جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد در صورت احساس خطر از سوی هر منبع خارجی، وضعیت اضطراری اعلام و تحریم‌هایی را برقرار کند