Thursday 21 June 2018 / پنجشنبه 31 خرداد 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

france terrorist attack notice

پاریس، پایتخت فرانسه امروز پنجشنبه شاهد یک انفجار کوچک و شهر «گراس» در نزدیکی شهر کَن در جنوب این کشور شاهد تیراندازی در یک دبیرستان بود....


به گفته رئیس پلیس پاریس، انفجار «وسیله ای دست ساز» که در پاریس در دفتر صندوق بین المللی پول روی داد باعث زخمی شدن یکی از کارکنان این دفتر شده است.
بر اساس گزارش های اولیه دلیل حادثه اول انفجار یک «بسته پستی» بوده است.
در حادثه دوم در دبیرستانی در شهر کوچک گراس یک مهاجم به سوی مدیر و دانش آموزان آتش گشوده است. حداقل دو نفر در این تیراندازی زخمی شده اند و مظنون دستگیر شده است.
درهمین حال دولت فرانسه هشدار حمله تروریستی صادر کرد