Sunday 16 December 2018 / يكشنبه 25 آذر 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Supreme Court of America Barjam Iran

دیوان عالی ایالات متحده درخواست فرجام بانک ملی ایران علیه حکم یک دادگاه در این کشور را رد کرد، حکمی که به قربانیان حملاتی که گفته می‌شود ایران پشت آنها بوده است اجازه می‌دهد تا میلیون‌ها دلار غرامت خود را از این...

بانک بگیرند
به گزارش خبرگزاری رویترز، قضات دیوان عالی آمریکا رای دادگاهی رده‌پایین‌تر را تایید کرد که به برخی شاکیان اجازه می‌دهد حدود ۱۷.۶ میلیون دلار از وجهی که دوشرکت آمریکایی به بانک ملی ایران در رابطه با استفاده از کردیت کارت در ایران بدهکار است، برداشت کنند
شاکی‌های این پرونده تلاش می‌کنند بخشی از غرامت یک میلیارد دلاری را که قضات آمریکا رای داده‌اند تا از ایران مطالبه کنند، به دست بیاورند
این دومین بار در دو هفته اخیر است که قضات دیوان عالی آمریکا به قضاوت درباره دادخواست‌های ایران علیه احکام دادگاه‌های ایالات متحده می‌پردازند، احکامی که در پی شکایت قربانیان حملاتی صادر شده است که ایران را متهم می‌کنند در آن نقش داشته است.
قوانین فدرال آمریکا از دولت‌های خارجی در برابر دادگاه‌های آمریکایی تا حد زیادی حمایت می‌کند اما کشورهایی مانند ایران که ایالات متحده آن را حامی تروریسم می‌داند مشمول این قوانین نمی‌شوند

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
9
16
23
30

bbl

برنامه سازان تلویزیون اندیشه

Dariush Eghbali AhmadReza Baharloo Parisa Saeed DrMeshki Nehzat Farnoody Majid Mohammadi Mehdi Aghazamani Aeen Bahaee Reza Gooharzad Sasan Kamali Mohammad Amini Sohrab Akavan Susi Khatami Nasser Engheta Mansour Osanloo ُShan Fezeli ُReza Alavi ُBijan Khalili