Sunday 24 June 2018 / يكشنبه 3 تير 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

paul ryan Iran Sanction

پل رایان ، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار تشدید تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران شد. آقای رایان روز چهارشنبه گفت "ایران فعالیت‌های بسیاری خارج از چارچوب توافق هسته‌ای...

مانند گسترش تروریسم ، تسلیحات و نقض ممنوعیت آزمایش‌های موشکی دارد که باید مورد تحریم قرار گیرند و ما باید تحریم‌هایمان علیه ایران را تشدید کنیم
پل رایان در سخنرانی خو د درنشست "اندیشکده تبادل سیاست" در لندن با اشاره با اینکه او از آغاز مخالف توافق هسته‌ای بود گفت به نظر او توافق هسته‌ای با ایران باقی خواهد ماند ولی مفاد آن باید به شدت و با قدرت اجرا شود.
روز سه شنبه رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا با ارسال نامه ای به کنگره آن کشور تائید کرد که ایران تا کنون به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرده است.
وی در عین حال خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا دستور بررسی مجدد پیامدهای برجام و تاثیر کاهش تحریم‌های هسته‌ای ایران بر منافع امنیت ملی آمریکا را صادر کرده است. ایران هرگونه استفاده نظامی از برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است