Monday 20 August 2018 / دوشنبه 29 مرداد 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

train accident in switzerland

سانحه برای قطار در یک منطقه گردشگی منجر به زخمی شدن بیش از سی نفر شد.
به گزارش رویترز در ساعت یازده و نیم به وقت محلی دوشنبه ۲۰ شهریور یک قطار در ایستگاه راه آهن در شهر آندرمان

در منطقه آلپ سویس دستخوش سانحه شد. این منطقه به دلیل پیست های اسکی مورد توجه اسکی بازان و توریست هاست.
پلیس کانتون « اوری» می گوید جراحت هیچ یک از زخمی شدگان جدی نیست و خطر مرگ هیچکدام را تهدید نمی کند.
تحقیق در باره علت سانحه آغاز شده و کارشناسان پلیس می خواهند بدانند به چه علت موتور قطار از عقب به جلو پرتاب شده است