Friday 25 May 2018 / جمعه 4 خرداد 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

header 7

bus fell to the river in India

مقام‌های دولتی در شمال هند می‌گویند که بیم آن می‌رود بیش از ۴۰ نفر در جریان سقوط یک اتوبوس به رودخانه ای در یک دره کشته شده‌ باشند. گزارش‌ها حاکی از این است که این اتوبوس در حال عبور...

از یک جاده باریک کوهستانی در ایالت هیماچال پرادش در منطقه هیمالیا به دره سقوط کرد. اتوبوس بیش از ۵۰ نفر سرنشین داشته است. گروه های امداد و نجات در جستجوی بازماندگان احتمالی هستند