Sunday 17 November 2019 / يكشنبه 26 آبان 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Taliban attack afghanistan election

طالبان طی اطلاعیه‌ای دستور مبارزه با انتخابات پارلمانی افغانستان را صادر کرد.
در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه ۱۶ مهر منتشر شد، طالبان از اعضا و عوامل خود خواسته است نیروهای امنیتی و دیگر مسئولان و...

مقام های مرتبط با برگزاری انتخابات ۲۰ اکتبر افغانستان را هدف حمله قرار دهند.
طالبان در این اطلاعیه، انتخابات پارلمانی افغانستان را جعلی و قلابی خوانده است.
بیش از ۲۵۰۰ نفر از جمله بیش از ۴۰۰ زن خود را برای شرکت در انتخابات افغانستان نامزد کرده‌اند.
دولت افغانستان برای تامین امنیت برگزاری انتخابات و رای دهندگان قرار است ۵۴ هزار نیرو به خدمت بگیرد.
هزاران تن از نیروهای ناتو نیز به حفظ امنیت برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان کمک خواهند کرد.
اطلاعیه طالبان در حالی صادر شده که این گروه در هفته های گذشته پذیرفته بود برای مذاکرات صلح افغانستان شرکت کند.

bbl

TV

nomonopoly market