Sunday 19 May 2019 / يكشنبه 29 ارديبهشت 1398

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Winter storm in Europe

طوفان در اروپا باعث مرگ دست کم سیزده نفر شد.
به گزارش آسوشیتدپرس طوفان زمستانی صدها نفر را در مناطق رشته کوه آلپ گرفتار کرده است.
در نروژ تلاش ها برای یافتن اجساد چهار نفر موقتا به حال تعلیق در آمده است.

 

bbl

TV