Thursday 19 April 2018 / پنجشنبه 30 فروردين 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

imf paris letter bomb

مقام‌های یونان می‌گویند بمبی که در یک بسته به دفتر صندوق بین‌المللی پول در پاریس ارسال شده بود، از یونان فرستاده شده بود.
یک کارمند صندوق بین‌المللی پول که روز پنجشنبه این بسته...

را بازکرده بود،‌ دچار جراحات سطحی شد و این رخداد به تخلیه دفتر این نهاد بین‌المللی در پاریس انجامید.
وزیر نظم عمومی در یونان گفته است این نامه از آدرسی با نام یکی از قانونگذاران مطرح اپوزیسیون محافظه کار یونان فرستاده شده است.
مقام‌های قضایی در پاریس در پی انفجار گفته بودند بقایای یک تمبر پستی یونان را از این بسته پیدا کردند.
رخداد پاریس یک روز پس از آن اتفاق افتاد که یک گروه آنارشیست یونانی مسوولیت ارسال یک بسته انفجاری به دفتر وزیر اقتصاد آلمان را بر عهده گرفت.
فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه گفته است شباهت‌هایی بین این دو رخداد دیده می‌شود.