Saturday 16 February 2019 / شنبه 27 بهمن 1397

جستجو

P7a

AndishehTV

ATV Frequenter

Scott Pruitt

پنجشنبه شب، رئیس جمهوری آمریکا با استعفای ناگهانی اسکات پروئیت، مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده موافقت کرد.
پرزیدنت ترامپ پنجشنبه شب ۱۴ تیر در توئیتی نوشت با استعفای ناگهانی اسکات پروئیت موافقت کرده است....


آقای پروئیت، مدیر سازمان محیط زیست آمریکا از مدتی پیش با انتقاداتی مواجه شده بود. رسانه ها گزارش داده بودند که او با پول مالیات دهندگان، از پرواز های درجه یک استفاده می کند و برای مسائل امنیتی خود هزینه های هنگفتی کرده است. او همچنین مورد انتقاد بود که یک اتاقک ضد شنود تلفن به مبلغ ۴۳ هزار دلار در دفتر خود نصب کرده بود.
پیشتر آقای ترامپ از او حمایت کرده بود و پنجشنبه شب نوشت «اسکات خدمات برجسته ای انجام داد و من همواره قدردان او هستم.»
موافقت پرزیدنت ترامپ با استعفای رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با استقبال دموکرات ها در کنگره مواجه شد؛ جمهوریخواهان هم حزبی آقای ترامپ هم آن را لازم ارزیابی کردند.
اسکات پروئیت اصلی‌ترین مشوق پرزیدنت ترامپ برای خروج آمریکا از پیمان تغییرات اقلیمی بود. او همچنین به پرزیدنت ترامپ مشاوره داد که برخی قوانین دوره اوباما برای کاهش تولید گازهای مخرب کربن را ملغی کند.
رئیس جمهوری آمریکا، «اندرو ویلر» معاون سازمان حفاظت از محیط زیست را جایگزین پروئیت منصوب کرد.

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

bbl

پیام تسلیت تلویزیون اندیشه به مناسبت در گذشت سهراب اخوان

برنامه سازان تلویزیون اندیشه

Dariush Eghbali AhmadReza Baharloo Parisa Saeed DrMeshki Nehzat Farnoody Mehdi Aghazamani Aeen Bahaee Reza Gooharzad Sasan Kamali Mohammad Amini Parviz Ghazi Saeed Susi Khatami Nasser Engheta Mansour Osanloo ُReza Alavi ُBijan Khalili

Mobile

ofogh

TV